AVANGARD-AGRO KURSK

Established on November 24, 2005
Fields under cultivation in the following districts:
Districts: Glushkovskiy, Gorshechenskiy, Zolotukhinskiy, Korenevskiy, Kursky, Lgovskiy, Manturovskiy, Ponyrovskiy, Rylskiy, Solntsevskiy, Sudzhanskiy, Timskiy, Cheremisinovskiy, Shchigrovskiy
Resources
Cultivated area
70 000 ha
Permanent staff
705 employees