AVANGARD-AGRO ORYOL

Established on March 2, 2004
Fields under cultivation in the following districts:
Districts: Bolkhovskiy, Verkhovskiy, Glazunovskiy, Zalegoshchenskiy, Znamenskiy, Kolpnyanskiy, Krasnozorenskiy, Korsakovskiy, Kromskiy, Livenskiy, Maloarkhangelskiy, Novoderevenkovskiy, Novosilskiy, Orlovskiy, Pokrovskiy, Sverdlovskiy, Trosnyanskiy, Uritskiy
Resources
Cultivated area
117 000 ha
Permanent staff
1 202 employees