AVANGARD-AGRO VORONEZH

Established on November 10, 2005
Fields under cultivation in the following districts:
Districts: Bogucharskiy, Buturlinovskiy, Verhnemamonskiy, Vorobyovskiy, Kamenskiy, Nizhnedtvistkiy, Ostrogozhskiy, Podgorenskiy, Ramonskiy, Repyovskiy, Semilukskiy, Khokholskiy
Resources
Cultivated area
150 000 ha
Permanent staff
1 324 employees
Cultivated crops: